Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

18 april 2023

1.157 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

30.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 1.157 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade en zijn er 1.444 afgehandeld. Afgelopen week is circa 1 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,67 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,09 miljard euro voor fysieke schade, 505 miljoen euro voor waardedaling en 76 miljoen euro voor immateriƫle schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 592 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 246 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 462 schademeldingen afgehandeld, waarvan 156 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 130 schademeldingen.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 177 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 197.279 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 33.298 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 178.018 meldingen afgehandeld, waarvan 31.786 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.422 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 456 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 843 afgehandeld. Tot nu toe hebben 65.183 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 61.005 besluiten genomen, waarvan 34.247 aanvragen zijn toegewezen.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 109 aanvragen binnen en zijn 139 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 115.741 aanvragen ontvangen en 114.576 afgehandeld.

49.938 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,1 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,1, afgelopen week was dat een 5,5. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 6,9. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat 8,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,0 en afgelopen week was dat 4,2.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 345 schade-opnames gedaan en zijn 356 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 212 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 36 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.269 (-48) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 159.856 besluiten genomen waarmee 178.018 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.541 besluiten betreffen een afwijzing (11 procent). Afgelopen week werden 69 aanvragen afgewezen 20,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.165 bezwaren ontvangen en zijn er 5.226 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.313 bezwaren ontvangen en zijn er 6.112 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 6.385 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 2.193 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.