Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

27 maart 2023

Regeling voor waardedaling niet-woningen in de maak

504.jpg

Naast woningen kunnen ook winkels, kantoren en andere bedrijfspanden zonder woningfunctie kampen met waardedaling. Dat concludeert een adviescommissie die in opdracht van het IMG hier onderzoek naar heeft gedaan. Het advies wordt de komende maanden uitgewerkt. Begin mei vindt besluitvorming daarover plaats.

Om de waarde van bedrijfspanden vast te stellen, spelen veel verschillende factoren een rol. Denk hierbij aan de locatie, het gebruiksdoel en de omzet. Het is daardoor ingewikkeld om een waardedalingsregeling voor dit soort panden te maken. Toch is het gelukt om een rekenmodel te ontwikkelen waarmee de waardedaling van panden zonder woonfunctie berekend kan worden.

Percentage waardedaling

Het percentage waardedaling hangt af van de ligging in het gebied en de waarde van het bedrijfspand. Bij een bedrijfspand met een waarde tot 200.000 euro loopt het percentage uiteen van ruim 3 procent aan de randen van het gebied tot ruim 11 procent in de kern, zo constateert de adviescommissie. De adviescommissie adviseert om de WOZ van 1 januari 2022 als grondslag te gebruiken voor het vaststellen van een schadevergoeding.

In gesprek met maatschappelijke organisaties en de agrarische sector

Het IMG bespreekt het advies de komende maanden met de maatschappelijke organisaties en de agrarische sector. Ook wordt het met de staatssecretaris besproken vanwege de MKB-aanpak voor het aardbevingsgebied die door zijn ministerie wordt ontwikkeld. Medio mei communiceren we over de regeling en de voorwaarden via onze website.

Meer informatie