Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

20 februari 2023

IMG terughoudend met hoger beroep

122.jpg

Het IMG heeft onlangs besloten in hoger beroep te gaan tegen twee uitspraken van de bestuursrechter van de rechtbank Noord Nederland. Van de 62 keer dat er in de afgelopen jaren hoger beroep werd ingesteld, was dat acht keer op initiatief van het IMG zelf. Het IMG stelt alleen hoger beroep in als het gaat om uitspraken in beroep die potentieel grote implicaties hebben in de schadeafhandeling en kunnen leiden tot ongelijke behandeling.

Sinds de start op 19 maart 2018 heeft het IMG ruim 318.000 besluiten genomen over aanvragen voor zowel fysieke schade (155.000 besluiten), waardedaling (111.000 besluiten) en immateriële schade (52.000). Na de fase van bezwaar en beroep, is er na 62 uitspraken in beroep een hoger beroep ingesteld. In 8 van die gevallen is het hoger beroep door het IMG eigenstandig ingesteld en in 54 gevallen door de burger. Onlangs kopte het Dagblad van het Noorden over de hoger beroepen: "Het IMG gaat in hoger beroep tegen schadeclaims van burgers met bevingsschade".

Al ging het onlangs om twee hoger beroepen in korte tijd, sinds het begin zijn wij terughoudend geweest bij het instellen van hoger beroep. Vooral vanwege de impact ervan op de betrokken schademelders. Soms zien we ons daar toch toe gedwongen. Hiervan kan sprake zijn als het IMG vindt dat de uitspraak van de rechtbank niet in lijn is met andere uitspraken die de rechtbank in vergelijkbare gevallen heeft gedaan.

Verschillen en geschillen

Sporadisch is het voor de schadeafhandeling als geheel dan van belang om met een hoger beroep duidelijkheid te krijgen en te voorkomen dat nieuwe verschillen en geschillen ontstaan over de schadeafhandeling. Gebeurt dat niet, dan is onduidelijk wie in vergelijkbare situaties nu wel en niet een vergoeding zou moeten ontvangen. Door die onduidelijkheid kan ongelijke behandeling ontstaan en daar is niemand bij gebaat. Dat kan juist weer leiden tot meer bezwaren, beroepen en hoger beroepen.

In één van de twee recente beroepszaken die nu spelen en waar Kamervragen over zijn gesteld is er sprake van onduidelijkheid. In die zaak heeft de rechtbank naar de mening van het IMG een onjuist uitgangspunt gehanteerd voor de periode waarin zettingsschades kunnen ontstaan. Door een hoger beroep in te stellen, kan een hogere rechter daarover duidelijkheid geven.

Tijdelijke wet Groningen

Met de komst van de Tijdelijke wet Groningen werd de afhandeling van de schade uit handen van de NAM gehaald. Daarmee werd de afhandeling van schade onder het bestuursrecht gebracht. Hiermee werd ook een meer toegankelijke ingang geboden om op te komen tegen een beslissing. In de Tijdelijke wet Groningen is het IMG aangewezen om als bestuursorgaan te besluiten over aanvragen tot schadevergoeding. Tegen die besluiten staat bezwaar en beroep open, met eventueel dus daaropvolgend een hoger beroep. Het is goed dat dergelijke rechtsmiddelen laagdrempelig voor burgers beschikbaar zijn. Voorheen moest immers direct een rechtszaak tegen de NAM worden gestart en was er sprake van verplichte procesvertegenwoordiging.

Voorkomen van bezwaar en beroep

De besluiten die leiden tot lange juridische procedures, beslaan weliswaar nog niet eens een fractie van alle besluiten die we nemen, toch is elke procedure er eentje te veel. Liever voorkomen we een bezwaar en daarna een beroepsprocedure.

Meer uitleg geven kan al erg helpen in het voorkomen daarvan. Een proef met een mondelinge toelichting van de deskundige op zijn advies, blijkt goed te werken en voorkomt veelal een bezwaar. Als er toch een bezwaar volgt, proberen we besluiten meteen te herzien, als direct al duidelijk is dat er iets fout is gegaan in de normale schadeprocedure.

Als er na een bezwaar ook beroep wordt ingesteld door de gedupeerde, kijken we opnieuw of het mogelijk is tot een oplossing te komen zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen. Maar soms is dat dus onvermijdelijk en sporadisch is daarbij ook sprake van een hoger beroep op initiatief van het IMG. Dergelijke procedures zijn, ook als een schademelder daar zelf voor kiest, altijd belastend. Niemand komt lichtvaardig tot een dergelijke keuze.

De zaken waar nu op initiatief van het IMG hoger beroep is ingesteld, zijn op het gebied van fysieke schade:

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:1288
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:2093
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:2094
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3456
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:4910
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:5335

Een van de uitspraken in beroep (van 30 juni 2022) is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl en kunnen we hier daarom niet tonen.

Hoger beroep op initiatief van het IMG op het gebied van waardedaling:

Eén hoger beroep betreft een tussenuitspraak. De einduitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl en kunnen we hier daarom niet tonen. Tegen die uitspraak is hoger beroep ingesteld. De tussenuitspraak geeft wel een eerste indruk om welke zaak het gaat.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.