Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

12 december 2022

Kleinere kans op verschillen door verbeterde werkwijze schadeafhandeling

249.jpg

Een verbeterde werkwijze voor het opnemen, beoordelen en calculeren van schade verkleint de kans op verschillen bij het opnemen ervan. Dat is de verwachting van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) van een verbeterde, eenduidige werkwijze voor schadeopnemers en deskundigen.

Het IMG en haar voorganger keren sinds 2018 vergoedingen uit voor schades aan gebouwen. Op basis van ervaringen van aanvragers en feedback van onafhankelijke deskundigen wordt de kwaliteit van de schadeopname en analyses regelmatig verbetert.

Zo bleek het tot nu toe gebruikte schadeopname-protocol in de praktijk onvoldoende eenduidig toegepast en gemonitord. Hierdoor ontstond ruimte voor interpretaties van deskundigen met als gevolg soms onverklaarbare verschillen twee dezelfde of goed vergelijkbare woningen. De verbeterde werkwijze moet de kans op verschillen verkleinen.

Protocol-app

Bij de verbeterde werkwijze volgt de schadeopnemer een eenduidig protocol waarbij hij wordt ondersteund door een app. Dit zorgt voor een gestructureerde opname. Het protocol bepaalt hoe de routing van de opname is en wat er per gebouw, ruimte en schade moet worden vastgelegd. Bovendien helpt de app de schadeopnemer bij het registreren van alle benodigde informatie over het gebouw, de schades en alle andere zaken die van invloed zijn op de beoordeling.

Onafhankelijke beoordeling

Nadat de schadeopnemer de gegevens in het pand heeft verzameld, komt de informatie bij een deskundige die de schade beoordeelt. Op basis van kennis en ervaring komt die tot een zorgvuldig, onafhankelijk oordeel. Hij wordt hierbij ondersteund door wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen over het ontstaan van schades en schadeoorzaken (schadebibliotheek). Om de kwaliteit te waarborgen controleert een tweede onafhankelijke deskundige de beoordeling van de eerste.

Schadebibliotheek

Naast een nieuw opnameprotocol is er op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen een schadebibliotheek opgesteld die bijdraagt aan een goede beoordeling van elk schade. Met behulp van deze bibliotheek, die gevuld is met meer dan duizend verschillende schades met bijbehorende afbeeldingen en beschrijvingen, bepaalt de deskundige om welke schade het gaat en wat de waarschijnlijke oorzaak hiervan is. De verwachting is dat de kwaliteit en eenduidigheid van de schaderapporten hierdoor zal toenemen. Om de meest passende maatregel voor de specifieke schade te kunnen adviseren maakt de deskundige bovendien gebruik van de herstelmatrix, waarmee de bij de schade passende herstelwerkzaamheden worden gekozen.

Verbeterd adviesrapport

Alle informatie over de schades, inclusief de beoordeling, het hersteladvies en de calculatie komen terecht in een verbeterd adviesrapport. Dit rapport is logischer van opbouw, waardoor de wijze van beoordelen van de schade beter navolgbaar is.

Afgaand op een steekproef onder een panel van inwoners van de provincie Groningen wordt het rapport dan ook leesbaar gevonden. Het geeft bovendien snel inzicht in de uitkomst en voldoende informatie om die uitkomst te begrijpen. Panelleden snappen hoe de conclusie tot stand komt en kunnen de berekening van het herstelwerk volgen. Het rapport wekt volgens de panelleden vertrouwen in de gehanteerde werkwijze.

Schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding is hoger is dan de gemiddelde marktprijs. Hiermee wordt de schade ruimhartig vergoed. Daar bovenop komt een vergoeding voor onvoorziene kosten tot 12 procent van het schadebedrag. Bij kleine meetfouten die kunnen leiden tot hogere herstelkosten hoeven aanvragers hierdoor geen zienswijze meer in te dienen. Zo hebben zij sneller duidelijkheid en kan de schade sneller hersteld worden. Herstel in natura door het IMG blijft mogelijk.