Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

18 november 2022

Zorgen over mogelijk misbruik datalek bij het IMG

108.jpg

Het IMG heeft vernomen dat een bemiddelingsbureau voor aardbevingsschade brieven heeft verzonden naar adressen waarop volgens het betreffende bureau nog geen aardbevingsschade is gemeld. Dit roept vragen op over hoe dat bureau aan deze informatie is gekomen. Volgens nieuwssite Sikkom heeft het bureau de informatie verkregen door in te loggen in het klantportaal van het IMG en zich daar als eigenaar, erfgenaam of gemachtigde van een bepaald adres voor te doen. 

Voorzorgsmaatregelen

Het IMG bevestigt dat dit mogelijk is en dat dit om een datalek gaat. Het IMG heeft onmiddellijk voorzorgsmaatregelen getroffen zodat verdere verspreiding van persoonsgegevens wordt voorkomen en doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Onderzoek

Daarnaast benadrukt het IMG dat het erop lijkt dat de gegevens onrechtmatig zijn verkregen. Om de gegevens inzichtelijk te krijgen moet je namelijk inloggen met DigiD of eHerkenning. Bij de aanvraag voor vergoeding voor fysieke schade kan je de postcode en het huisnummer invoeren van het gebouw waarvoor je schadevergoeding wilt aanvragen. Vervolgens moet je antwoord geven op de vraag of je eigenaar, erfgenaam of gemachtigde bent. Maak je een keuze en klik je door, dan krijg je (indien relevant) de melding dat er al eerder schade is gemeld op dit adres en dat je niet in aanmerking komt voor de vaste vergoeding.

Het IMG onderzoekt of hier sprake is van misbruik als iemand in dit proces zich voordoet als eigenaar, erfgenaam of gemachtigde, terwijl dat niet het geval is. Als blijkt dat er op onrechtmatige wijze gegevens zijn verkregen, neemt het IMG vervolgstappen.

Het IMG heeft inmiddels maatregelen getroffen om het datalek te stoppen. Wanneer nu een aanvraag wordt gestart voor vaste vergoeding en er eerder op het betreffende adres al schade is gemeld, worden deze gegevens niet meer getoond, maar wordt de aanvraag intern afgewezen. De komende weken wordt gewerkt aan een structurele oplossing.  

Misleiding

Het IMG gaat uit van vertrouwen en heeft daarom als doel om het aanvragen van schadevergoedingen zo eenvoudig mogelijk te maken. Wij betreuren het als hier misbruik van wordt gemaakt. Het IMG heeft eerder haar zorgen geuit over bemiddelingsbureaus die geld vragen voor de bemiddeling bij de afhandeling van mijnbouwschade. Dat niet verboden, maar in sommige gevallen is er sprake van misleiding en wordt de indruk gewekt dat mensen te maken hebben met het IMG, terwijl dat niet het geval is. Hier treedt het IMG tegenop. Het IMG benadrukt dat onze aanvraagprocedure eenvoudig, snel en gratis is. Daarnaast geeft het IMG kosteloos begeleiding bij de schadeafhandeling. Het is daarom zonde om bij een bemiddelingsbureau honderden euro’s te moeten betalen voor de afhandeling van mijnbouwschade.