Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 november 2022

Huidige regeling Waardevermeerdering met half jaar verlengd

543.jpg

Wie meer dan 1.000 euro vergoeding ontvangt voor fysieke mijnbouwschade, of dat nu via maatwerk of de vaste vergoeding gaat, blijft tot 1 juni 2023 op basis van de huidige voorwaarden in aanmerking komen voor de subsidie voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Dat blijkt uit een brief op 14 november 2022 aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Vijlbrief. De aangekondigde wijziging van de Waardevermeerderingsregeling is daarin met een half jaar uitgesteld. Voor wie ná 1 juni 2023 een aanvraag indient, veranderen de voorwaarden voor de subsidie. Zo moet aanvullend niet alleen sprake zijn van ten minste 1.000 euro aan erkende fysieke mijnbouwschade, maar ook van een schadeprocedure die meer dan een jaar duurt.

Zorgen

Het IMG is blij dat de subsidieregeling wordt voortgezet tot 1 juni 2023, waarbij aan gedupeerden tot 4.000 euro subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen wordt toegekend naast de vergoeding voor mijnbouwschade. Wel zijn er zorgen over de aangepaste voorwaarden die daarna gaan gelden. Verreweg de meeste schademeldingen worden binnen een jaar afgehandeld. Het betekent dat na 1 juni 2023 een groot deel van de Groningers en Drenten dan niet meer in aanmerking komt voor de subsidie. Zodoende ontstaan er dan verschillen tussen gedupeerden. Het zou daarmee de interesse in de vaste vergoeding kunnen verminderen, omdat via die weg de schade vrijwel altijd binnen enkele weken wordt afgehandeld. Ook zorgt het voor extra onzekerheid bij aanvragers van wie de schadeafhandeling via een maatwerktraject dan bijna een jaar duurt.

Zorgvuldig en snel

Voor mensen met schade aan hun huis als gevolg van mijnbouw, is het van groot belang dat een aanvraag voor schadevergoeding zorgvuldig en zo snel als mogelijk wordt afgehandeld. Trage schadeafhandeling kan leiden tot onzekerheid en stress. Daarom streven wij ernaar om aanvragen voor maatwerk ruim binnen de eerste termijn van 15 maanden te behandelen. 45 procent van de aanvragen wordt binnen 6 maanden behandeld. Duurt de afwikkeling van de aanvraag voor schadevergoeding toch langer dan een jaar, dan kennen wij een overlastvergoeding toe. Inmiddels hebben 25.956 aanvragers een beroep gedaan op de vaste vergoeding die gemiddeld binnen 3 weken wordt afgehandeld, tegenover gemiddeld 39 weken voor de maatwerkprocedure.