Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 november 2022

2.470 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

636.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 2.470 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1.958 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,561 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,03 miljard euro voor fysieke schade, 489 miljoen euro voor waardedaling en 47 miljoen euro voor immateriƫle schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 807 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 397 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 896 schademeldingen afgehandeld, waarvan 377 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,03 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 149 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 182.537 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 26.732 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 162.497 meldingen afgehandeld, waarvan 24.453 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.157 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.489 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 990 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 45.080 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 33.895 besluiten genomen, waarbij 20.696 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 174 aanvragen binnen en zijn er 72 afgehandeld. In totaal hebben we nu 107.589 aanvragen ontvangen en 106.868 afgehandeld. Het aantal aanvragen is hoger dan de afgelopen periode, dit is het effect van brieven die zijn verstuurd naar eigenaren die nog geen waardedaling hebben aangevraagd, maar daarvoor wel in aanmerking komen.

42.358 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 8,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 5,4.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 89 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 273 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 300 schade-opnames gedaan en zijn 163 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 202 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 44 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.460 (+1) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 146.625 besluiten genomen waarmee 162.497 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 14.780 besluiten betreffen een afwijzing (10,1 procent). Afgelopen week werden 132 aanvragen afgewezen, 18,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 107.589 aanvragen ingediend voor de waardedalingsregeling door 90.509 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.868 aanvragen afgehandeld, waarvan 26.637 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.525 bezwaren ontvangen en zijn er 4.543 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.078 bezwaren ontvangen en zijn er 5.997 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 3.412 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 811 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.