Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

17 augustus 2022

Vergissing bij besluiten immateriële schade

Door een fout bij het geautomatiseerd inlezen van informatie voor de beoordeling van aanvragen voor vergoeding van immateriĆ«le schade, is in 347 zaken onterecht inhoudelijk beslist. Het IMG is in deze gevallen wettelijk niet bevoegd om te beslissen, omdat de aanvragers voor dezelfde schadevergoeding een procedure tegen de NAM hebben lopen. Deze week worden betrokkenen per brief geĆÆnformeerd.

553.jpg

Uit intern onderzoek van begin augustus blijkt dat van de 19.554 aanvragen voor immateriële schade - sinds april van dit jaar - 347 aanvragen onterecht zijn aangemerkt als ‘bevoegd’. Bij 180 aanvragen daarvan is inmiddels een schadevergoeding uitbetaald met een totaalbedrag van 445.500 euro. De fout is direct hersteld, waardoor nieuwe aanvragen niet langer foutief worden beoordeeld.

Bevoegdheid

Bij alle 347 zaken gaat het om aanvragers die op dit moment een procedure tegen de NAM hebben lopen voor vergoeding van immateriële schade. Het IMG is niet bevoegd om aanvragen voor immateriële schade in behandeling te nemen als de aanvrager op hetzelfde moment betrokken is bij een procedure tegen de NAM voor dezelfde schadevergoeding. In dat geval moet het IMG een aanvraag afwijzen.

Keuze

In de brief die de betrokken aanvragers deze week ontvangen staat dit uitgelegd en wordt hun een keuzemogelijkheid geboden. Namelijk het in standhouden van de beslissing van het IMG óf de procedure tegen de NAM voortzetten. In het laatste geval moet het al ontvangen schadebedrag worden teruggestort. Hiervoor treft het IMG zo nodig een terugbetaalregeling op maat.

Voorkomen herhaling

Om herhaling van de fout te voorkomen is het proces van het inlezen en actueel houden van de basisgegevens herzien en zijn er aanvullende afspraken gemaakt over extra controles en waarborgen. Daarnaast is de frequentie van het nemen van steekproeven en controles verhoogd.