Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

16 augustus 2022

1303 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1303 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 747 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 2 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,480 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (967 miljoen voor fysieke schade, 484 miljoen euro voor waardedaling en 29 miljoen euro voor immateriƫle schade).

122.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 305 schademeldingen bij ons binnengekomen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), waarvan 84 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 551 schademeldingen afgehandeld, waarvan 72 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 169.181 meldingen gedaan voor fysieke schade (20.832 vaste vergoeding) en zijn 149.901 meldingen afgehandeld (19.208 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 967 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (123,5 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 937 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 14 afgehandeld. In totaal hebben wij 26.036 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 19.523 besluiten genomen, waarbij 12.431 keer schadevergoeding is toegekend.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 61 aanvragen binnen en zijn er 182 afgehandeld.

37.907 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,5 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 5,3. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 8,2. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dat een 8,6. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,7. Afgelopen week was dat een 5,8.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 246 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 231 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 252 schade-opnames gedaan en zijn 160 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 199 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 47 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1329 (+16) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 135.417 besluiten genomen waarmee 149.901 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 12.901 Besluiten betreffen een afwijzing (9,5 procent). Afgelopen week werden 68 aanvragen afgewezen, 15,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.347 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.632 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 105.762 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.233 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7019 bezwaren ontvangen en zijn er 4096 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,2 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6003 (+30) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5910 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 2018 (+322) bezwaren ontvangen, waarvan 211 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 10,3 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.