Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 juli 2022

2717 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2717 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 3478 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,460 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (955 miljoen euro voor fysieke schade, 479 miljoen euro voor waardedaling en 26 miljoen euro immateriƫle schade).

638.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 676 schademeldingen bij ons binnengekomen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), waarvan 305 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 663 schademeldingen afgehandeld, waarvan 296 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 166.931 meldingen gedaan voor fysieke schade (19.841 vaste vergoeding) en zijn 146.843 meldingen afgehandeld (18.006 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 955 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 118 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1934 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 2448 afgehandeld. In totaal hebben wij 21.093 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 17.298 besluiten genomen, waarbij 11.159 keer schadevergoeding is toegekend.

Om een indicatie te geven of het zinvol is om een aanvraag te doen, hebben wij een keuzehulp op onze website geplaatst. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de quickscan aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 107 aanvragen binnen en zijn er 367 afgehandeld.

Zo’n 36.202 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,5 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dat een 5,9. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dat een 8,1. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dat een 8,6. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2. Afgelopen week was dat een 5,4.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 13 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 231 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 347 schade-opnames gedaan en zijn 305 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 149 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 56 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1281 (+30) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 132.701 besluiten genomen waarmee 146.843 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 12.587 besluiten betreffen een afwijzing (9,5 procent). Afgelopen week werden 60 aanvragen afgewezen, 16 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.075 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 89.416 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 104.973 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.091 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 5953 (+5) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5875 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 1223 (+347) bezwaren ontvangen, waarvan 122 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 7,1 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.