Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 juni 2022

Inzicht in voortgang schadeafhandeling met openbare data

Vanaf vandaag is het mogelijk om elke week geautomatiseerd openbare data te krijgen over de voortgang van de schadeafhandeling in Groningen. Onderzoekers, nieuwsmedia en overheden kunnen er feitelijk inzicht mee opdoen over de schadeafhandeling sinds maart 2018.

108.jpg

Openbaar

Het IMG publiceert al sinds de start op 19 maart 2018 (toen nog als TCMG) wekelijks op zijn website over de voortgang van de schadeafhandeling. Eerst gebeurde dat via nieuwsberichten, later kwam daar een online dashboard bij. Met het openbaar beschikbaar stellen van de data wil het IMG met feiten over de schadeafhandeling bijdragen aan het publieke debat over gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan.

Grafieken en inzicht

Vanaf vandaag is het mogelijk de data op te halen via een digitale link voor de drie schaderegelingen van IMG ‘fysieke schade’, ‘waardedaling van woningen’ en ‘immateriële schade’ en voor de afhandeling van meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). Het betekent dat iedereen (kijk hier voor een voorbeeld) zelf ook grafieken kan maken en publiceren. 

Totalen

Het gaat daarbij per schaderegeling om cijfers over het totaalaantal binnengekomen schademeldingen, afgehandelde schademeldingen, afwijzingen en toekenningen van schadevergoeding en de totale toegekende schadevergoeding. Voor fysieke schade zijn de cijfers ook beschikbaar per gemeente.

Bij de data is een toelichting geschreven om te helpen bij het duiden van trends en ontwikkelingen. De data komen uit de aanvraagsystemen van het IMG en voor een juiste interpretatie is soms enig begrip van de werking van die systemen en de procedures wel handig. In de data zijn de gegevens van het IMG en voorganger de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) meegenomen. De data over de schadeafhandeling vanuit de NAM en later het Centrum Veilig Wonen zitten hier niet in.

Ervaring opdoen

We hebben ervoor gekozen om mede op basis van de behoefte van nieuwsmedia vooral cijfers beschikbaar te stellen die op hoofdlijnen de voortgang laten zien. Bij het IMG zijn ook meer gedetailleerde data beschikbaar, zoals ons online dashboard heeft. Maar hoe gedetailleerder, hoe groter de kans dat er soms correcties nodig zijn. Wat bijvoorbeeld vandaag als ‘speciaal agrarisch dossier’ meetelt, kan morgen weer een ander kenmerk hebben als gevolg van nadere inspectie. Dat wekt mogelijk voor nu te veel verwarring. We willen daarom eerst ervaring opdoen met deze data.

Updates ontvangen

We zullen ook een updatebericht gaan verzenden als er aanvullingen of wijzigingen plaatsvinden in de datastroom die via de links beschikbaar worden gesteld. Abonneren op dat updatebericht of voor vragen, mail naar: persvoorlichting@schadedoormijnbouw.nl.