Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2384 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2384 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1567 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe 1,407 miljard euro uitgekeerd aan schadevergoeding (927 miljoen euro voor fysieke schade, 471 miljoen euro voor waardedaling en 9 miljoen euro immateriƫle schade).

635.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 809 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarvan 361 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 1081 schademeldingen afgehandeld, waarvan 370 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 161.801 meldingen gedaan voor fysieke schade (17.229 vaste vergoeding), zijn er 140.599 meldingen afgehandeld (15.222 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 927 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (circa 104 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1377 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 447 afgehandeld. In totaal hebben wij 9822 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 3807 besluiten genomen, waarbij 3159 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta en vanaf deze week een deel van de gemeente Hoogeland. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 198 aanvragen binnen en zijn er 39 afgehandeld. 32.196 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,6 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,3. Afgelopen week was dit een 6,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 7,9. Afgelopen week was dit een 6,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,7. Afgelopen week was dit een 8,7. 

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 272 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 259 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft.

De afgelopen maanden is de verwachte doorlooptijd gestegen doordat we momenteel veel oude dossiers afhandelen. Waaronder aanvragen die tijdelijk op pauze hebben gestaan, zaken die voor de vaste vergoeding in aanmerking kwamen en voormalige langlopende dossiers. Deze dossiers hebben nu effect op de berekening waarmee de verwachte doorlooptijd wordt bepaald. De verwachting is dat de door verwachte doorlooptijd de komende tijd nog hoog blijft en daarna zal teruglopen.

De afgelopen week zijn 351 schade-opnames gedaan en zijn 213 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 145 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 58 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1025 (+30) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 127.282 besluiten genomen waarmee 140.599 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 11.823 besluiten betreffen een afwijzing (9,3 procent). Afgelopen week werden 146 aanvragen afgewezen, 14,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 104.483 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 88.135 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 103.296 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.871 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 5921 (+10) bezwaren ontvangen. Afgezet tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,7 procent. In totaal zijn 5810 bezwaren afgehandeld.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 225 bezwaren ontvangen, waarvan 29 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 5,9 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.