Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

3 april 2022

[Update: 5 april 11.00 uur] Beving Loppersum

Na de beving van 2.7, vrijdagavond 1 april bij Loppersum, zijn bij het IMG tot 11.00 uur vandaag in totaal 682 schademeldingen gedaan. Vorige week waren dat er in dezelfde periode 140. Van de 682 schademeldingen kwamen er 68 uit het effectgebied van de beving. Er zijn 4 meldingen ontvangen van een mogelijk acuut onveilige situatie.

284.jpg

Acuut onveilige situatie

Bij drie meldingen is een inspectie uitgevoerd en vastgesteld dat er geen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig waren. Bij de andere melding moet nog een inspectie plaatsvinden.

Meldingen uit effectgebied

De beving bij Loppersum kan aan woningen tot de rand van Delfzijl en Bedum schade hebben veroorzaakt. Binnen het effectgebied van de beving liggen bijvoorbeeld plaatsen als Appingedam, Loppersum en Middelstum. Er werden sinds vrijdagavond (19.11 uur) 68 meldingen gedaan in dat gebied, waar dat er normaal zeven per dag zijn.

Maatwerk en vaste vergoeding

Van de 682 schademeldingen kozen 425 aanvragers voor afhandeling via de maatwerkprocedure en 257 schademelders kozen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om de schade mee af te handelen. Bij de maatwerkprocedure stuurt het IMG een deskundige om te adviseren over de oorzaak en omvang van de schade, bij de vaste vergoeding gebeurt dat niet. Naar verwachting wordt voor de vaste vergoeding gekozen als er sprake is van kleine, eenvoudige schades.

----------------

[Bericht 4 april, 17.00 uur]

Na de beving van 2.7, vrijdag 1 april bij Loppersum, zijn bij het IMG tot 11.25 uur vandaag in totaal 454 schademeldingen gedaan. Vorige week waren dat er in dezelfde periode 173. Van de 454 schademeldingen kwamen er 38 uit het effectgebied van de beving (zie het kaartje hieronder). Er zijn drie meldingen ontvangen van een mogelijk acuut onveilige situatie.

Acuut onveilige situatie

Bij de drie meldingen is een inspectie uitgevoerd en vastgesteld dat er geen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Meldingen uit effectgebied

De beving bij Loppersum kan aan woningen tot de rand van Delfzijl en Bedum schade hebben veroorzaakt. Binnen het effectgebied van de beving liggen bijvoorbeeld plaatsen als Appingedam, Loppersum en Middelstum. Er werden sinds vrijdag (19.11 uur) 38 meldingen gedaan in dat gebied, waar dat er normaal zeven per dag zijn.

Maatwerk en vaste vergoeding

Van de 454 schademeldingen kozen 285 aanvragers voor afhandeling via de maatwerkprocedure en 169 schademelders kozen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om de schade mee af te handelen. Bij de maatwerkprocedure stuurt het IMG een deskundige om te adviseren over de oorzaak en omvang van de schade, bij de vaste vergoeding gebeurt dat niet. Naar verwachting wordt voor de vaste vergoeding gekozen als er sprake is van kleine, eenvoudige schades.

kaart met Loppersum omcirkels

Het kaartje toont voor woningen het effectgebied van de beving van Loppersum van 1 april 2022 om 19.11 uur. Op de rand van dat effectgebied (de rode cirkel) is de trillingssnelheid 2 mm/s (1 procent overschrijdingskans). Hoe dichter bij het epicentrum, hoe hoger de trillingssnelheid. Het IMG gaat er bij een trillingssnelheid van 2 mm/s (1 procent overschrijdingskans) van uit dat de trillingen van de bevingen nog schade zouden kunnen veroorzaken.

[Bericht 3 april, 18.00 uur]

Na de beving van 2.7 op de schaal van Richter, vrijdag 1 april bij Loppersum, zijn bij het IMG tot 17.15 uur vandaag in totaal 250 schademeldingen gedaan. Vorige week waren dat er in dezelfde periode 173.

Op dit moment kan nog niet worden aangegeven hoeveel van deze schademeldingen afkomstig zijn uit het effectgebied van de beving. Het aantal meldingen van een acuut onveilige situatie bleef één.

Maatwerk en vaste vergoeding

Van de 250 schademeldingen kozen 124 aanvragers voor afhandeling via de maatwerkprocedure en 126 schademelders kozen voor een vaste vergoeding van 5000 euro om de schade mee af te handelen. Bij de maatwerkprocedure stuurt het IMG een deskundige om te adviseren over de oorzaak en omvang van de schade, bij de vaste vergoeding gebeurt dat niet. Naar verwachting wordt voor de vaste vergoeding gekozen als er sprake is van kleine, eenvoudige schades.

------------

[Bericht 2 april, 17.00 uur]

Na de beving van 2.7 gisteren bij Loppersum zijn bij het IMG tot 16.00 uur vandaag in totaal 95 schademeldingen gedaan. Vorige week waren dat er in dezelfde periode 70. 

Op dit moment kan nog niet worden aangegeven hoeveel van deze schademeldingen afkomstig zijn uit het effectgebied van de beving. Er werd één melding van een acuut onveilige situatie gedaan. De inspectie daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden en wees uit dat er geen veiligheidsmaatregelen nodig waren op die locatie.

Maatwerk en vaste vergoeding

Van de 95 schademeldingen kozen 50 aanvragers voor afhandeling via de maatwerkprocedure en 45 schademelders kozen voor een vaste vergoeding van 5000 euro om de schade mee af te handelen. Bij de maatwerkprocedure stuurt het IMG een deskundige om te adviseren over de oorzaak en omvang van de schade, bij de vaste vergoeding gebeurt dat niet. Naar verwachting wordt voor de vaste vergoeding gekozen als er sprake is van kleine, eenvoudige schades.

AOS-meldingen

De melding van een mogelijk acuut onveilige situatie kwam uit de gemeente Eemsdelta. Bij een dergelijke melding voert het IMG een veiligheidsinspectie uit. Waar nodig worden dan in overleg met de eigenaar tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen. In dit geval bleek dat niet nodig te zijn.