Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

12 april 2022

2110 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2110 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 2780 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 15 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

276.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 1863 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarvan 622 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 2492 schademeldingen afgehandeld, waarvan 629 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 156.243 meldingen gedaan voor fysieke schade (14.101 vaste vergoeding), zijn er 133.305 meldingen afgehandeld (12.341 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 895 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (89 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 187 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 217 afgehandeld. In totaal hebben wij 4971 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 1023 besluiten genomen, waarbij 955 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 60 aanvragen binnen, 71 zijn er afgehandeld. 31.549 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,6 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 6,4. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 7,9. Afgelopen week was dit een 6,7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dit een 5,3. 

1,360 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,360 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 15 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 895 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 462 miljoen euro en voor immateriële schade 2,83 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 629 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 231 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft.

De afgelopen twee maanden is de verwachte doorlooptijd gestegen doordat we momenteel veel oude dossiers afhandelen. Waaronder aanvragen die tijdelijk op pauze hebben gestaan, zaken die voor de vaste vergoeding in aanmerking kwamen en voormalige langlopende dossiers. Deze dossiers hebben nu effect op de berekening waarmee de verwachte doorlooptijd wordt bepaald. De verwachting is dat de door verwachte doorlooptijd de komende tijd nog hoog blijft en daarna zal teruglopen.

De afgelopen week zijn 258 schade-opnames gedaan en zijn 367 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 222 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 47 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 923 (+22) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 120.563 besluiten genomen waarmee 133.305 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 10.842 besluiten betreffen een afwijzing (9 procent). Afgelopen week werden 193 aanvragen afgewezen, 8,3 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 103.266 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 87.112 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.542 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.292 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 4 bezwaren binnen. Afgezet voor tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,8 procent.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 49 bezwaren ontvangen, waarvan 10* zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 1 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.

*Per abuis is vorige week gerapporteerd dat er 25 bezwaren zijn afgehandeld.