Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 april 2022

1177 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1177 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1359 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 6 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. Vanwege het paasweekend van vorige week zijn de cijfers in dit bericht gemeten over zes dagen in plaats van zeven, dit kan invloed hebben op de cijfers.

187.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 800 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarvan 478 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade. Er zijn 951 schademeldingen afgehandeld, waarvan 411 voor de vaste vergoeding.

In totaal zijn er 157.896 meldingen gedaan voor fysieke schade (15.049 vaste vergoeding), zijn er 135.465 meldingen afgehandeld (13.208 vaste vergoeding) en hebben wij in totaal 905 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade (94 miljoen euro vaste vergoeding).

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 334 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 286 afgehandeld. In totaal hebben wij 5499 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 1653 besluiten genomen, waarbij 1523 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 43 aanvragen binnen, 64 zijn er afgehandeld. 31.727 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,6 (-0,1) na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 5,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 7,9. Afgelopen week was dit een 7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dit een 7,6. 

1,366 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,366 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 6 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 905 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 462 miljoen euro en voor immateriële schade 4,5 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 151 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 259 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft.

De afgelopen maanden is de verwachte doorlooptijd gestegen doordat we momenteel veel oude dossiers afhandelen. Waaronder aanvragen die tijdelijk op pauze hebben gestaan, zaken die voor de vaste vergoeding in aanmerking kwamen en voormalige langlopende dossiers. Deze dossiers hebben nu effect op de berekening waarmee de verwachte doorlooptijd wordt bepaald. De verwachting is dat de door verwachte doorlooptijd de komende tijd nog hoog blijft en daarna zal teruglopen.

De afgelopen week zijn 306 schade-opnames gedaan en zijn 251 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 192 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 49 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 945 (+12) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 122.596 besluiten genomen waarmee 135.465 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 11.112 besluiten betreffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 115 aanvragen afgewezen, 13,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 103.336 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 87.163 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.676 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.339 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

 

Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 7 bezwaren binnen. Afgezet voor tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,8 procent.

 

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 64 bezwaren ontvangen, waarvan 13 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 3,9 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.