Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

5 april 2022

1046 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1046 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 836 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 3 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

252.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 535 schademeldingen bij ons binnengekomen. Dat is exclusief cijfers voor de vaste vergoeding eerste schade. Door computerproblemen zijn deze cijfers momenteel niet beschikbaar. Er zijn 526 schademeldingen afgehandeld.

In totaal zijn er 154.380 meldingen gedaan voor fysieke schade, zijn er 130.813 meldingen afgehandeld en hebben wij in totaal 882 miljoen euro uitgekeerd voor fysieke schade.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 480 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 280 afgehandeld. In totaal hebben wij 4784 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 806 besluiten genomen, waarbij 762 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 31 aanvragen binnen, 30 zijn er afgehandeld. 31.356 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 5,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,2. Afgelopen week was dit een 7,4. 

1,345 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,345 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 3 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 882 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 461 miljoen euro en voor immateriële schade 2,29 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 9 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 224 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De afgelopen week zijn 258 schade-opnames gedaan en zijn 367 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 209 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 48 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 901 (+6) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 118.225 besluiten genomen waarmee 130.813 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 10.649 besluiten betroffen een afwijzing (9 procent). Afgelopen week werden 75 aanvragen afgewezen, 15,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.206 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 87.069 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.471 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.269 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 4 bezwaren binnen. Afgezet voor tegen het totaal aantal besluiten is het percentage dossiers met een volledige afwijzing 5,8 procent.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 43 bezwaren ontvangen, waarvan 25 zijn afgehandeld. Het totaal aantal bezwaren is 0,9 procent van het totaal aantal besluiten dat is genomen.