Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 maart 2022

1618 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1618 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1319 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

255.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 1195 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 684 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1196 schademeldingen afgehandeld, waarvan 597 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade.

In totaal zijn er 153.020 meldingen gedaan voor fysieke schade. In 12.555 van de gevallen is gekozen voor de vaste vergoeding eerste schade. In totaal is voor fysieke schade 844 miljoen euro uitgekeerd, waarvan zo’n 44 miljoen euro voor de vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 6.466 aanvragen goedgekeurd voor de vaste vergoeding. Dat komt neer op een bedrag van 32 miljoen euro en komt bovenop de eerder genoemde bedragen.

Oplossing voor kleine schades

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 375 aanvragen voor immateriële schade en is er 50 afgehandeld. In totaal hebben wij 4098 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 517 besluiten genomen, waarbij 491 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 48 aanvragen binnen, 73 zijn er afgehandeld. 31.169 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 5,4. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 7,6. Afgelopen week was dit een 6,8. 

1,306 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,306 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 5 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 844 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 461 miljoen euro en voor immateriële schade 1,4 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 1 schademelding afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 210 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De gerealiseerde doorlooptijd voor de vaste vergoeding is drie weken. Voor de maatwerkprocedure is dat zestien weken. De afgelopen week zijn 472 schade-opnames gedaan en zijn 408 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 1115 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 58 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 838 openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 115.272 besluiten genomen waarmee 129.337 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 10.367 besluiten betroffen een afwijzing (9 procent). Afgelopen week werden 97 aanvragen afgewezen, 1,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Hoger aantal besluiten

Het aantal besluiten lag de afgelopen week hoger dan normaal. Dat komt doordat circa vijfduizend afgehandelde meldingen voor de vaste vergoeding die voortkomen uit een bestaande maatwerkprocedure vanaf nu worden meegeteld bij het totaal aantal besluiten. Voorheen werd deze groep bestempeld als ‘anderszins afgehandeld’. Het aantal besluiten is door de verschuiving nu hoger, maar het aantal afgehandelde meldingen blijft hetzelfde. Mede daardoor is ook het percentage afwijzingen lager dan normaal.  

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.744 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 87.021 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.334 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.220 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

 

Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 11 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.