Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

15 maart 2022

1407 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1407 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 1358 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 7 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

133.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 837 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 404 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1240 schademeldingen afgehandeld, waarvan 706 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade.

In totaal zijn er 151.825 meldingen gedaan voor fysieke schade. In 11.871 van de gevallen is gekozen voor de vaste vergoeding eerste schade. In totaal is voor fysieke schade 839 miljoen euro uitgekeerd, waarvan zo’n 41 miljoen euro voor de vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 6.366 aanvragen goedgekeurd voor de vaste vergoeding. Dat komt neer op een bedrag van 32 miljoen euro en komt bovenop de eerder genoemde bedragen.

Oplossing voor kleine schades

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 500 aanvragen voor immateriële schade en is er 1 afgehandeld. In totaal hebben wij 3723 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 467 besluiten genomen, waarbij 442 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan .

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 70 aanvragen binnen, 117 zijn er afgehandeld. 31.032 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 5,2. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,5. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dit een 7,9. 

1,300 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,300 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 7 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 839 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 461 miljoen euro en voor immateriële schade 1,3 miljoen euro.

Aantal openstaande schademeldingen afgenomen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 403 schademeldingen afgenomen. In de afgelopen drie maanden is het aantal openstaand schademeldingen gedaald van 34.000 naar ruim onder de 24.000. Dat is een afname van meer dan 29 procent. Dit is vooral het gevolg van de vaste vergoeding, waardoor relatief kleine schades snel afgehandeld kunnen worden. Dit geldt voor zowel oude dossiers die de keuze kregen alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen als nieuwe schademeldingen.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 210 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De gerealiseerde doorlooptijd voor de vaste vergoeding is vier weken. Voor de maatwerkprocedure is dat vijftien weken. De afgelopen week zijn 524 schade-opnames gedaan en zijn 497 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 103 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 59 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 838 (34 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 109.284 besluiten genomen waarmee 128.141 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 10.270 besluiten betroffen een afwijzing (9,4 procent). Afgelopen week werden 84 aanvragen afgewezen, 8,2 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.696 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.987 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 101.261 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.194 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren.

Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 5 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.