Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 februari 2022

970 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 970 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 2490 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 9 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

52.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

De afgelopen week zijn 884 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 444 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. Er zijn 2296 schademeldingen afgehandeld, waarvan 646 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade.

In totaal zijn er 149.269 meldingen gedaan voor fysieke schade. In 10.571 van de gevallen is gekozen voor de vaste vergoeding eerste schade. In totaal is voor fysieke schade 823 miljoen euro uitgekeerd, waarvan zo’n 53 miljoen euro voor de vaste vergoeding.

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 21 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 0 afgehandeld. In totaal hebben wij 2027 aanvragen ontvangen, dat is inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 354 besluiten genomen, waarbij 334 keer schadevergoeding is toegekend.  

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. 

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 65 aanvragen binnen, 194 zijn er afgehandeld. 29.959 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,4. Afgelopen week was dit een 6,8. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dit een 8,2. 

1,282 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,282 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 9 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 823 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 459 miljoen euro en voor immateriële schade 864 duizend euro. 

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 1412 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 196 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. De gerealiseerde doorlooptijd voor de vaste vergoeding is drie weken. Voor de maatwerkprocedure is dat 12 weken. De afgelopen week zijn 463 schade-opnames gedaan en zijn 405 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 83 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 68 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 791 (18 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 106.197 besluiten genomen waarmee 124.297 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 9.829 besluiten betroffen een afwijzing (9,3 procent). Afgelopen week werden 171 aanvragen afgewezen, 9,4 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.535 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.880 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.919 aanvragen afgehandeld, waarbij 25.063 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 7 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.