Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

1 februari 2022

1690 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1690 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 2097 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 7 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

13.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 1218 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarvan 583 keer is gekozen voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding. Er zijn 2005 schademeldingen afgehandeld.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen we 412 aanvragen voor immateriële schade. In totaal hebben wij 1212 aanvragen ontvangen, waarvan 182 voortkomen uit de proef die we in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 182 besluiten genomen, waarbij 163 keer schadevergoeding is toegekend. 

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 59 aanvragen binnen, 92 zijn er afgehandeld. 29.703 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 5,8. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. Afgelopen week was dit een 7,9 

1,260 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,260 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 7 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 458 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 458 miljoen euro en voor immateriële schade 480 duizend euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 787 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 196 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 460, het aantal adviesrapporten bedroeg 439.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 118 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 60 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 725 (2 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 101.957 besluiten genomen waarmee 118.879 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 9.324 besluiten betroffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 124 aanvragen afgewezen, 9,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.331 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.742 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.469 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.908 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Deze week is gebleken dat er een afwijking zit in de bezwaarcijfers voor fysieke schade. Op dit moment wordt er een extra controle gedaan om te achterhalen wat de oorzaak is. Het is helaas niet gelukt om dat inzicht te krijgen voor publicatie van dit nieuwsbericht. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er de afgelopen twee weken 23 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.