Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

8 februari 2022

1350 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

289.jpg

De afgelopen week zijn 1028 schademeldingen bij ons binnengekomen, waarbij 551 keer is gekozen voor de vaste vergoeding.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding. Er zijn 1381 schademeldingen afgehandeld, waarvan 272 aanvragen voor de vaste vergoeding eerste schade.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen we 243 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 127 afgehandeld. In totaal hebben wij 1638 aanvragen ontvangen, inclusief de proef die wij in juni 2021 zijn gestart. Tot nu toe zijn 309 besluiten genomen, waarbij 289 keer schadevergoeding is toegekend. 

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 79 aanvragen binnen, 90 zijn er afgehandeld. 29.277 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,7 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 6,2. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 7,8. Afgelopen week was dit een 7,7. 

1,265 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,265 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 5 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 807 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 458 miljoen euro en voor immateriële schade 809 duizend euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 353 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 196 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 484, het aantal adviesrapporten bedroeg 322.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 110 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 60 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 735 (10 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 102.949 besluiten genomen waarmee 120.260 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 9.481 besluiten betroffen een afwijzing (9,2 procent). Afgelopen week werden 157 aanvragen afgewezen, 15,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.410 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.794 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.559 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.938 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Als gevolg van de ingebruikname van een nieuw administratief systeem begin 2021 is per abuis een deel van de binnengekomen bezwaren niet meegenomen in de publicaties over het aantal bezwaren, zoals ook op het online dashboard. Daar werden alleen de bezwaren getoond die nog via het oude systeem worden geregistreerd. Het is daardoor deze week niet mogelijk om voor fysieke schade de bezwaarcijfers te rapporteren. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er afgelopen week 9 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.