Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

12 januari 2022

Weekcijfers: 1981 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1981 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 3172 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

174.jpg

Doordat de cijfers een dag later beschikbaar waren dan gepland, hebben we de voortgang gemeten over acht dagen in plaats van zeven.

Aanvragen immateriële schade

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. Sindsdien hebben 462 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 140 aanvragen. 

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 133 aanvragen binnen, 264 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,239 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,239 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 8,5 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 782 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 457 miljoen euro en voor immateriële schade 480 duizend euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 1200 schademeldingen afgenomen. Dat is hoger dan de afgelopen periode. De toename wordt veroorzaakt doordat er circa 1400 schademeldingen onterecht nog ‘open’ stonden. Deze zijn nu afgehandeld, waardoor het aantal afgehandelde meldingen de afgelopen week sterk is gestegen. 

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 203 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 539, het aantal adviesrapporten bedroeg 613.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 120 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 73 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 713 (3 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

De afgelopen week zijn 1708 schademeldingen bij ons binnengekomen. 909 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding. Er zijn 2908 schademeldingen afgehandeld.

Hogere aantallen

Doordat de kerstvakantie is afgelopen, stijgt tijdelijk het aantal schademeldingen. Bij het aantal afgehandelde meldingen zien we ook een toename. Dat komt onder meer door de hogere bezetting na de kerstvakantie en doordat zo’n 1400 meldingen onterecht ‘open’ stonden. De openstaande meldingen zijn toegevoegd aan het aantal afgehandelde meldingen, waardoor dit cijfer deze week hoger ligt dan normaal.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 98.206 besluiten genomen waarmee 111.193 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 8.960 besluiten betroffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 148 aanvragen afgewezen, 11,1 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.057 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.437 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.100 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.745 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 26.457 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 6,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,8. Afgelopen week was dit een 7. 

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 47 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 9 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.