Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 december 2021

Weekcijfers: 1.042 meldingen voor fysieke schade, 16 aanvragen voor immateriële schade

266.jpg

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 1.042 nieuwe meldingen binnen (scheuren in muren o.a.) waarvan 368 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.944 schademeldingen afgehandeld.

Aanvragen immateriële schade

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. Sindsdien hebben 143 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 16 aanvragen.

Inwoners ’t Zandt kunnen immateriële schade aanvragen

Sinds 6 december volgen kunnen inwoners van ’t Zandt een aanvraag indienen voor immateriële schade. De regeling wordt in 2022 gefaseerd opengesteld voor de overige gemeenten.

Totaal aantal aanvragen IMS

In juni dit jaar zijn we gestart met een pilot voor immateriële schade, daaraan hebben 182 mensen meegedaan. Het totaal aantal aanvragen is nu 326. Er zijn 182 besluiten genomen, 163 keer is schadevergoeding toegekend, daarbij is 479.500 euro uitbetaald. 19 aanvragen zijn afgewezen.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 82 aanvragen binnen, 156 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,207 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,207 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 6,8 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 754 miljoen euro toegekend en voor waardedaling 453 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 902 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 217 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 429, het aantal adviesrapporten bedroeg 742.

Vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 1.042 schademeldingen bij ons binnengekomen. 368 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 217 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 39 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 727 (14 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 92.426 besluiten genomen waarmee 103.432 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 8.051 besluiten betroffen een afwijzing (8,7 procent). Afgelopen week werden 104 aanvragen afgewezen, 7,4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.626 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.133 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 99.318 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.503 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 24.775 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 4,9. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,4.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 62 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 11 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.