Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 december 2021

Weekbericht: 1.007 meldingen voor fysieke schade, 93 aanvragen voor waardedaling

122.jpg

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 1.007 nieuwe meldingen binnen (scheuren in muren o.a.) waarvan 452 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.628 schademeldingen afgehandeld.

Aanvragen immateriële schade

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. Sindsdien hebben 226 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 83 aanvragen.
In juni dit jaar hebben we een pilot gedaan voor immateriële schade, daaraan hebben toen 182 mensen meegedaan, 163 keer is schadevergoeding toegekend, daarbij is 479.500 euro uitbetaald. 19 aanvragen zijn afgewezen.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 93 aanvragen binnen, 193 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,216 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,216 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 9 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 762 miljoen euro toegekend en voor waardedaling 454 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 621 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 217 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 541, het aantal adviesrapporten bedroeg 746.

Vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 1.007 schademeldingen bij ons binnengekomen. 452 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 217 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 40 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 738 (11 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 93.913 besluiten genomen waarmee 105.060 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 8.210 besluiten betroffen een afwijzing (8,7 procent). Afgelopen week werden 159 aanvragen afgewezen, 10,7 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.719 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.206 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 99.511 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.553 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 24.969 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 6,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 44 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 13 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.