Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 november 2021

Inmiddels 100.000 aanvragen waardedalingsregeling

133.jpg

Afgelopen week kwamen er voor de waardedalingsregeling 76 aanvragen binnen, 276 zijn er afgehandeld. Het aantal aanvragen voor de waardedalingsregeling is daarmee uitgekomen op 100.000. Voor fysieke schade kwamen er 553 nieuwe meldingen binnen (scheuren in muren o.a.). 530 schademeldingen zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

100.000 aanvragen waardedalingsregeling

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.  Inmiddels zijn in totaal 100.000 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 85.689 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 97.881 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.162 aanvragen zijn afgewezen.

1,178 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,178 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 3,8 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 731 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 447 miljoen euro.

Voortgang gebied diepe bodemdaling

Nadat het IMG op 8 september een besluit bekend maakte over het onderzoek naar gebieden met indirecte effecten van diepe bodemdaling door Deltares, is aan circa 1.800 schademelders een brief met toelichting gestuurd met de vervolgstappen. Circa 300 van hen wonen in een gebied waar die indirecte effecten niet worden uitgesloten. Met het merendeel is nu een schade-opname ingepland. Bij een deel van de adressen was er al een adviesrapport. Er wordt nog bekeken of daar aanvullend onderzoek nodig is. Voor circa 1.500 adressen wordt een afwijzing van de aanvraag voorbereid. Zij ontvangen die naar verwachting deze maand. Helaas is er bij 300 van die adressen iets misgegaan. Zij ontvingen per abuis een brief dat ze wél in een gebied met indirecte effecten van diepe bodemdaling wonen, terwijl dat dus níet het geval is. Met hen is contact opgenomen om de fout te melden en excuses te maken.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 23 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 210 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 434, het aantal adviesrapporten bedroeg 808.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 216 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 30 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 702 (37 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 87.660 besluiten genomen waarmee 97.881 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 6.746 besluiten betroffen een afwijzing (7,7 procent). Afgelopen week werden 119 aanvragen afgewezen, 24,7 procent van het aantal besluiten in die week.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 24.199 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,6. Afgelopen week was dit een 4,8. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,7. 

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 14 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 16 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent