Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

9 november 2021

3.085 nieuwe schademeldingen door start vaste vergoeding, 141 aanvragen waardedaling

614.jpg

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 3.085 nieuwe meldingen binnen (scheuren in muren o.a.). Dit aantal is hoger dan normaal. Dat komt doordat schademelders sinds vorige week een keuze kunnen maken voor de vaste vergoeding. 2.465 mensen hebben hiervoor gekozen. Er zijn 697 schademeldingen  afgehandeld. Voor de waardedalingsregeling kwamen 141 aanvragen binnen, 369 zijn er afgehandeld.
Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,183 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,183 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 4,9 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 735 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 448 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 2.388 schademeldingen toegenomen. Dat komt door de grote hoeveelheid aanvragen voor de vaste vergoeding. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 217 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 496, het aantal adviesrapporten bedroeg 461.

Vaste vergoeding 

De afgelopen week hebben 2.465 mensen een aanvraag gedaan voor de vaste vergoeding. De afhandeling van een aanvraag met een eenmalige, vaste vergoeding van in totaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leiden en daarmee ook relatief kleine schade hebben.

Het overgrote deel (82 procent) van de mensen die nu kiest voor de vaste vergoeding, heeft een woning waar de trillingssnelheid relatief laag is geweest (minder dan 8,5 mm/s bij 1 procent overschrijdingskans), waarbij de meeste adressen een trillingssnelheid van ten hoogste 5 mm/s hebben gehad. Tegelijk zijn er ook adressen waar trillingssnelheden hoger zijn geweest dan 8,5 mm/s. Dit is bij 18 procent het geval.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 213 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 33 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 718 (16 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 88.294 besluiten genomen waarmee 98.542 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 6.877 besluiten betroffen een afwijzing (7,8 procent). Afgelopen week werden 131 aanvragen afgewezen, 20,7 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.141 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 85.802 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 98.250 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.273 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 24.234 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,6. Afgelopen week was dit een 3,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 8,2. 

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 29 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 8 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.