Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 november 2021

1.308 meldingen voor fysieke schade, 33 aanvragen voor immateriële schade

28.jpg

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 1.308 nieuwe meldingen binnen (scheuren in muren o.a.) waarvan 503 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.426 schademeldingen afgehandeld.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Het gaat hierbij om 850 adressen in de gemeente Eemsdelta. Sindsdien hebben 127 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 33 aanvragen. Het totaal aantal aanvragen is nu 309, waarvan 182 uit de pilot komen die in juni dit jaar is gestart. Er zijn 177 besluiten genomen, 162 keer is schadevergoeding toegekend, daarbij is 476.500 euro uitbetaald. 15 aanvragen zijn afgewezen. In december volgen opnieuw 850 adressen in de gemeente Eemsdelta. De regeling wordt in 2022 gefaseerd opengesteld voor de overige gemeenten.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 152 aanvragen binnen, 367 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,2 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,2 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 7,4 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 747 miljoen euro toegekend en voor waardedaling 453 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 118 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 231 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 502, het aantal adviesrapporten bedroeg 669.

Vaste vergoeding 

De afgelopen week zijn 1.308 schademeldingen bij ons binnengekomen. 503 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 235 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 35 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 713 (3 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 91.017 besluiten genomen waarmee 101.488 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 7.947 besluiten betroffen een afwijzing (8,7 procent). Afgelopen week werden 533 aanvragen afgewezen, 39,5 procent van het aantal besluiten in die week. Het aantal afwijzingen is hoger dan normaal. De toename is te verklaren doordat er nu besluiten zijn genomen in dossiers die buiten het effectgebied liggen en waarbij nu duidelijk is geworden dat ook diepe bodemdaling geen rol speelt.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.544 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.085 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 99.162 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.481 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 24.408 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,6. Afgelopen week was dit een 4,2. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,6. 

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 25 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 13 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent