Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

12 oktober 2021

Weekcijfers: 544 meldingen fysieke schade, 171 meldingen waardedaling

592.jpg

Afgelopen week kwamen er 544 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.). Dat is een toename van 164 meldingen ten opzichte van de week daarvoor. De stijging is waarschijnlijk het gevolg van de aardbevingen bij Zeerijp en Appingedam van vorige week.

Vanuit de gebieden rondom de epicentra van de bevingen is circa twintig keer schade gemeld.

Deze week zijn 506 schademeldingen afgehandeld. Voor de waardedalingsregeling kwamen afgelopen week 171 aanvragen binnen, 395 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

1,166 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,166 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 4,9 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 724 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 442 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad toegenomen met 10 schademeldingen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 224 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 794, het aantal adviesrapporten bedroeg 856.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 204 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 38 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 664 (25 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Daling percentage afgehandeld binnen zes maanden

Het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar is afgehandeld ligt de afgelopen weken onder de 50 procent. Dat komt door de dossiers die de afgelopen periode waren stilgelegd vanwege de moeilijk verklaarbare verschillen tussen de schademeldingen in de kern van het aardbevingsgebied en de randen daarvan. Daarnaast waren er verschillen in de beoordeling van deze schadegevallen.  

Veel van de dossiers die waren stilgelegd, zijn inmiddels ouder dan een half jaar. Nu deze worden afgehandeld, daalt het percentage ‘afgehandeld binnen zes maanden’ tijdelijk. De verwachting is dat het percentage weer stijgt als alle opgeschorte dossiers zijn afgehandeld.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 86.453 besluiten genomen over 96.503 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 6.485 besluiten betroffen een afwijzing (7,5 procent). Afgelopen week werden 91 aanvragen afgewezen, 21 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 99.679 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 85.423 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 96.761 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.933 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.955 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 8,5.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 17 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 18 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is gedaald naar 5,8 procent.