Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

5 oktober 2021

Schademeldingen bevingen Zeerijp en Appingedam

613.jpg

In de directe omgeving van de bevingen van Zeerijp en Appingedam zijn er sinds gistermorgen tot 12.00 uur vandaag acht nieuwe schademeldingen gedaan. Daarnaast zijn er zeven meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situaties.

Mogelijk later meldingen

In de directe omgeving van de epicentra komt er gemiddeld 1 schademelding per dag binnen in de afgelopen jaren. Het aantal schademeldingen kan de komende dagen nog toenemen. Bij voorgaande bevingen van een vergelijkbare magnitude was ook te merken dat niet iedereen direct schade meldt.

Ontwikkeling meldingen

Het IMG krijgt wekelijks nu circa 500 schademeldingen binnen. Die staan los van een specifieke bevingĀ en betreffen hoofdzakelijk schades die in de afgelopen jaren zijn ontstaan, maar nog niet eerder waren gemeld. Soms vormt een beving aanleiding om alsnog die schade te melden, al is het adres op soms grote afstand van het epicentrum gelegen. Zo zijn er gisteren in heel Groningen 94 schademeldingen gedaan. Gemiddeld zijn dat er circa 60 op een dag.

Meldingen onveiligheid

Bevingen kunnen in de directe omgeving, maar ook op grotere afstand aanleiding zijn tot een melding van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). Bij een adres in de stad Groningen, op circa 20 kilometer van het epicentrum, zijn er preventieve veiligheidsmaatregelen genomen na de AOS-melding. Bij een melding uit Appingedam bleek dat na een reeds uitgevoerde inspectie niet nodig. Voor de overige meldingen uit Oldambt (2), Eemsdelta (2) en Het Hogeland (1) staan inspecties gepland de komende 24 uur.

AOS is geen beoordeling mijnbouwschade

Bij een AOS kan er sprake zijn van omstandigheden waarbij de constructieve veiligheid van een gebouw in het geding is. Dat varieert van ernstige scheefstand van muren tot gevaar voor kortsluiting door lekkage uit beschadigde gebouwdelen. Gemiddeld komen er ongeveer 10 tot 15 AOS-meldingen per week binnen, waarvan er ongeveer 2 tot 3 veiligheidsmaatregelen nodig hebben. Bij een AOS-melding wordt niet beoordeeld of de schade gevolg is van gaswinning of gasopslag.