Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

IMG start Europese aanbesteding deskundigen

641.jpg

In 2022 lopen de overeenkomsten tussen IMG en de huidige expertisebureaus af. Daarom moet het IMG een nieuwe keuze maken welke bureaus de komende jaren de schade-opnames mogen uitvoeren. Vanwege de omvang van de contracten wordt dat proces Europees aanbesteed.

Deze Europese aanbesteding is nu opengezet voor elke partij die geïnteresseerd is en aan de minimum vereisten voldoet om deskundigen te leveren voor de afhandeling van fysieke schade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Dat kunnen zowel nieuwe bureaus als de huidige expertisebureaus zijn.

Partijen

Het IMG moet een dergelijke inkoop van diensten aanbesteden. De expertisebureaus die nu zijn gecontracteerd, hebben bij een aanbesteding in 2018 hun diensten aangeboden. De nieuwe overeenkomsten hebben opnieuw een duur van twee jaar, met opties tot verlenging.  De uiteindelijk gekozen partijen leveren vanaf het voorjaar 2022 de onafhankelijk deskundigen voor adviseringen over meldingen van fysieke schade die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van het gasveld Groningen of de gasopslag Norg. De bureaus waar het IMG momenteel gebruik van maakt, kunnen uiteraard ook inschrijven én gekozen worden.

Contracten

Alle partijen kunnen inschrijven op een of meerdere contracten voor de volgende soorten dossiers:

  • reguliere schademeldingen
  • schade aan monumenten
  • schade aan objecten met een andere bestemming dan wonen

Voor de reguliere schademeldingen worden maximaal drie contracten gesloten. Voor de monumenten en andere schades worden twee contracten gesloten. In december worden de nieuwe expertisebureaus gekozen. De nieuwe contracten vervangen de huidige contracten met de vier partijen.

Deskundigen

Deskundigen werken via expertisebureaus en deze bureaus worden door middel van deze aanbesteding gekozen. Deskundigen zijn voor het IMG belangrijk omdat zij bij de aanvragers thuis komen en advies uitbrengen aan de schademelder en het IMG. Het is een vereiste dat zij onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn.

Eenduidigheid

Het IMG vindt het van groot belang dat beoordeling van schades zo uniform mogelijk plaatsvindt. Sinds 1 juli 2021 hanteert het IMG een vernieuwd beoordelingskader voor fysieke schade. Het doel is de eenduidigheid te vergroten bij adviezen van expertisebureaus. Ook moet het verband tussen de beoordeling van de schadeoorzaak en de kans op schade meer in de adviezen terugkomen. Dit aspect wordt meegenomen in de beoordeling van de inschrijvende partijen. Hen wordt expliciet gevraagd wat zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het adviesrapport en aan een uniforme beoordeling van schade.