Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 oktober 2021

630 meldingen fysieke schade, 112 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 630 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.). 350 schademeldingen zijn er afgehandeld. Voor de waardedalingsregeling kwamen afgelopen week 112 aanvragen binnen, 289 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

6.jpg

1,174 miljard uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,174 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 3,3 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 728,4 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 446 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 280 (+209 t.o.v. wk 42) schademeldingen toegenomen. Vergeleken met de afgelopen weken is dat een sterke toename. Dat komt doordat er meer schademeldingen binnen zijn gekomen dan normaal en er bij de afdeling schadeafhandeling minder capaciteit beschikbaar was vanwege de herfstvakantie.

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 210 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 514, het aantal adviesrapporten bedroeg 796.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 214 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 35 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 665 (3 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 87.178 besluiten genomen waarmee 97.315 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 6.627 besluiten betroffen een afwijzing (7,6 procent). Afgelopen week werden 41 aanvragen afgewezen, 13,3 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 99.924 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 85.627 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 97.605 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.069 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 24.140 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,6. Afgelopen week was dit een 4,9. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,3.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 25 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 6 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.