Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 september 2021

Weekcijfers: 455 meldingen fysieke schade, 208 meldingen waardedaling

669.jpg

Afgelopen week kwamen er 455 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 475 zijn er afgehandeld. Er kwamen 208 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 248 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1,155 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 3,7 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 718 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 437 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad afgenomen met 20 schademeldingen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 231 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 672, het aantal adviesrapporten bedroeg 830.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 198 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 42 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 614 (8 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Daling percentage afgehandeld binnen zes maanden

Het percentage schademeldingen dat binnen een half jaar is afgehandeld ligt de afgelopen weken onder de 50 procent. Dat komt door de dossiers die de afgelopen periode waren stilgelegd vanwege de moeilijk verklaarbare verschillen tussen de schademeldingen in de kern van het aardbevingsgebied en de randen daarvan. Daarnaast waren er verschillen in de beoordeling van deze schadegevallen.  

Veel van de dossiers die waren stilgelegd, zijn inmiddels ouder dan een half jaar. Nu deze worden afgehandeld, daalt het percentage ‘afgehandeld binnen zes maanden’ tijdelijk. De verwachting is dat het percentage weer stijgt als alle opgeschorte dossiers zijn afgehandeld.

 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 85.579 besluiten genomen over 95.491 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 6.302 besluiten betroffen een afwijzing (7,4 procent). Afgelopen week werden 84 aanvragen afgewezen, 20 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 99.354 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 85.195 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 95.538 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.653 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.741 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,9.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 28 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 31 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is gelijk gebleven op 5,9 procent.