Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 september 2021

Weekcijfers: 345 meldingen fysieke schade, 280 meldingen waardedaling

175.jpg

Afgelopen week kwamen er 345 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 512 zijn er afgehandeld. Er kwamen 280 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 188 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1,146 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 3,8 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 712 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 434 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad afgenomen met 167 schademeldingen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 224 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 678, het aantal adviesrapporten bedroeg 923.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 189 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 46 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 586 (15 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 84.698 besluiten genomen over 94.526 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 6.153 besluiten betroffen een afwijzing (7,3 procent). Afgelopen week werden 79 aanvragen afgewezen, 16,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 98.941 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 84.872 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 94.884 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.522 aanvragen zijn afgewezen.

Afhandeling on-hold dossiers

De afgelopen periode is voor circa 2.800 schademeldingen de afhandeling tijdelijk stilgelegd. De reden: de moeilijk verklaarbare verschillen tussen de schademeldingen in de kern van het aardbevingsgebied en de randen daarvan. Er waren ook grote verschillen in de beoordeling van deze schadegevallen door experts ten opzichte van elkaar. Ruim 99% van alle aanvragen is nu voortgezet. De aanvragers hebben inmiddels een schaderapport ontvangen. Een deel is inmiddels al volledig afgehandeld.
 

Circa 1.800 schademeldingen zijn sinds 2020 stilgelegd in verband met onderzoek naar diepe bodemdaling. Inmiddels is ook hier voortgang geboekt. Op 7 september publiceerde het IMG het onderzoek van Deltares over diepe bodemdaling. Ook die dossiers handelt het IMG nu af. De aanvragers met een woning binnen de gebieden met indirecte effecten ontvangen binnen enkele weken bericht. De eigenaren van woningen buiten deze gebieden ontvangen uiterlijk begin november bericht.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.627 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 5,9. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 32 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gestegen naar 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 22 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is gelijk gebleven op 5,9 procent.