Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

4 augustus 2021

Weekcijfers: 557 meldingen fysieke schade, 180 meldingen waardedaling

16.jpg

Afgelopen week kwamen er 557 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 665 zijn er afgehandeld. Er kwamen 180 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 473 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1.118 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 8,5 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 695 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 423 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd, die wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken, bedraagt nu 210 dagen. Dat is meer dan 182 dagen, wat minimaal het streven is van het IMG. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen.
Het aantal schade-opnames bedroeg 608, het aantal adviesrapporten bedroeg 929.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 117 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 562 (11 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 81.925 besluiten genomen over 91.419 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.719 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 61 aanvragen afgewezen, 9,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 96.498 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 82.887 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 92.643 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.045 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.304 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,9. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,2.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 26 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 43 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.