Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

24 augustus 2021

Weekcijfers: 518 meldingen fysieke schade, 207 meldingen waardedaling

174.jpg

Afgelopen week kwamen er 518 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 247 zijn er afgehandeld. Vanwege vakantiebezetting is dat lager dan de afgelopen weken. Er kwamen 207 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 598 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1,134 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 5,4 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 703 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 431 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt nu 200 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 495, het aantal adviesrapporten bedroeg 652.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 168 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 54 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 584 (7 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 83.138 besluiten genomen over 92.793 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.896 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 29 aanvragen afgewezen, 14,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 97.137 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 83.336 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 94.236 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.382 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.507 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 16 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 27 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.