Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

10 augustus 2021

Weekcijfers: 493 meldingen fysieke schade, 185 meldingen waardedaling

171.jpg

Afgelopen week kwamen er 493 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 534 zijn er afgehandeld. Er kwamen 180 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 459 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1,123 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 5,3 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 698 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 425 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd, die wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken, bedraagt nu 224 dagen. Dat is meer dan 182 dagen, wat minimaal het streven is van het IMG. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen.
Het aantal schade-opnames bedroeg 303, het aantal adviesrapporten bedroeg 650.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 141 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 62 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 569 (7 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 82.399 besluiten genomen over 91.953 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.781 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 62 aanvragen afgewezen, 13,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 96.683 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 83.011 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 93.102 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.156 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.304 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,1.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 12 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is licht gedaald naar 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 30 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.