Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Weekcijfers: 405 meldingen fysieke schade, 247 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 405 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 593 zijn er afgehandeld. Er kwamen 247 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 536 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

132.jpg

Het IMG heeft in totaal nu 1,129 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 5,4 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 701 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 427 miljoen euro.+

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt nu 210 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 402, het aantal adviesrapporten bedroeg 963.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 141 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 58 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 577 (8 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 82.943 besluiten genomen over 92.546 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.867 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 86 aanvragen afgewezen, 15,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Doorlooptijden waardedalingsregeling

Sinds de start van de regeling is 87 procent van het totaal aantal aanvragen binnen de beslistermijn van 8 weken afgehandeld. Bij 13 procent van de aanvragen is deze termijn niet gehaald. Op dit moment zijn er nog 3.292 openstaande aanvragen. 724 daarvan zijn 8-20 weken oud, 1.101 dossiers zijn 20-40 weken oud. 146 aanvragen zijn ouder dan 40 weken. De dossiers waarbij de afhandelingstermijn wordt overschreden, zijn vooral complexe dossiers of dossiers waarin het IMG afhankelijk is van anderen om informatie of advies aan te leveren.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 96.930 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 83.203 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 93.638 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.273 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.435 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,9.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 22 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven met 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 93 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,9 procent.