Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

9 augustus 2021

Update: Foutieve betalingen IMG

187.jpg

Het IMG heeft de oorzaak achterhaald van de foutieve betalingen waarover op 3 augustus is bericht. Zoals gemeld blijkt dat er in de maanden juni en juli van dit jaar 28 betalingen naar verkeerde bankrekeningen zijn overgemaakt. In totaal gaat het om 368.000 euro (ca. 13.000 euro per betaling). Sinds vorige week zijn geen nieuwe gevallen aan het licht gekomen.

De situatie is veroorzaakt door een fout in het automatische betalingssysteem van het IMG die in hele specifieke gevallen optrad. Het systeem is inmiddels aangepast.

De mensen/partijen die hierdoor in eerste instantie niet hun vergoeding kregen zijn inmiddels allemaal telefonisch benaderd. Zij zullen deze week hun betaling ontvangen. Ook alle mensen die onterecht betalingen hebben ontvangen, worden op korte termijn benaderd. Met hen worden afspraken gemaakt om het onterecht ontvangen geld terug te betalen.

Vorige bericht 3 augustus:

Vergoedingen fysieke schade gestort op verkeerde bankrekeningen

Onlangs is het IMG erachter gekomen dat er bij uitbetalingen van vergoedingen voor fysieke schade iets fout is gegaan. Er zijn tot nu toe 28 betalingen geïdentificeerd die naar een verkeerd bankrekeningnummer zijn overgemaakt. In totaal gaat het om 368.000 euro (gemiddeld 13.000 euro per betaling). De foutieve betalingen dateren uit de periode juni en juli 2021.

Onze eerste prioriteit is er nu voor te zorgen dat de rechthebbenden alsnog op korte termijn het bedrag krijgen uitbetaald waar zij recht op hebben. Het IMG zal de onterecht uitbetaalde bedragen terugvorderen. Zowel de mensen die het geld nog niet hebben gekregen als de mensen die onterecht geld hebben ontvangen, zullen persoonlijk door het IMG benaderd worden.

Het IMG onderzoekt nog hoe de fouten hebben kunnen gebeuren.