Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

31 augustus 2021

Weekcijfers: 447 meldingen fysieke schade, 1109 meldingen waardedaling

6.jpg

Afgelopen week kwamen er 447 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 681 zijn er afgehandeld. Er kwamen 1109 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 307 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1,138 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van ongeveer 4,6 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 706 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 432 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt nu 217 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 535, het aantal adviesrapporten bedroeg 655.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 178 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 51 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 584 (gelijk aan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 83.768 besluiten genomen over 93.474 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.991 besluiten betroffen een afwijzing (7,2 procent). Afgelopen week werden 95 aanvragen afgewezen, 15,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 98.246 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 84.319 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 94.543 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.443 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.571 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,8. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,1.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 21 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 29 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,9 procent.