Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 juli 2021

Weekcijfers: 632 meldingen fysieke schade, 165 meldingen waardedaling

15.jpg

Afgelopen week kwamen er 632 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 841 zijn er afgehandeld. Er kwamen 165 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 339 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Het IMG heeft in totaal nu 1.109 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 10,3 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 689 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 420 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd, die wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken, bedraagt nu 203 dagen. Dat is meer dan 182 dagen, wat minimaal het streven is van het IMG, maar 7 dagen minder dan vorige week. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen.
Het aantal schade-opnames bedroeg 627, het aantal adviesrapporten bedroeg 929.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 113 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 74 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 551 (5 minder dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 81.310 besluiten genomen over 90.754 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.658 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 54 aanvragen afgewezen, 7,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 96.318 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 82.771 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 92.170 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.918 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.204 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,1.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 28 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 19 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,8 procent.