Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

8 juni 2021

806 meldingen fysieke schade, 221 meldingen waardedaling

16.jpg

Afgelopen week kwamen er 806 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 1.005 zijn er afgehandeld. Er kwamen 221 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 443 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Voor 1.023 miljoen schadevergoeding toegekend

Het IMG heeft in totaal nu 1.023 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 11,4 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 632 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 391 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen. Dit is ruim onder de doorlooptijd van maximaal 182 dagen die het IMG zich ten doel heeft gesteld. Het aantal schade-opnames bedroeg 1.045. Het aantal opgestelde adviesrapporten is 795.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 149 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 63 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 380 (10 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. De stijging van het aantal dossiers ouder dan 2 jaar staat in relatie met de aardbeving op 22 mei 2019 in Westerwijtwerd. Deze beving had in 2 weken tijd destijds ca. 5.000 schademeldingen tot gevolg.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 75.241 besluiten genomen over 84.281 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.377 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 47 aanvragen afgewezen, 5,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 94.673 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 81.553 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 87.677 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.204 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 22.316 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,2.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 36 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven met 4,4 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 21 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.