Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

15 juni 2021

784 meldingen fysieke schade, 241 meldingen waardedaling

52.jpg

Afgelopen week kwamen er 784 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 782 zijn er afgehandeld. Er kwamen 241 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 717 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

Het IMG heeft in totaal nu 1.036 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 12,8 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 640 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 396 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen. Dit is ruim onder de doorlooptijd van maximaal 182 dagen die het IMG zich ten doel heeft gesteld. Het aantal schade-opnames  bedroeg 886, het aantal adviesrapporten bedroeg 768.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 132 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 70 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 432 (52 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 75.973 besluiten genomen over 85.063 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.395 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 18 aanvragen afgewezen, 2,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 94.914 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 81.739 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 88.394 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.326 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 22.454 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,2.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 17 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is licht gedaald naar 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 28 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.