Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 juni 2021

755 meldingen fysieke schade, 228 meldingen waardedaling

28.jpg

Afgelopen week kwamen er 755 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 668 zijn er afgehandeld. Er kwamen 228 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 852 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

Het IMG heeft in totaal nu 1.050 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 13,6 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 647 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 403 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Daar komt bij dat er minder opnames dan gebruikelijk gepland zijn. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd, die wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken, bedraagt nu 210 dagen. Dat is meer dan 182 dagen, wat minimaal het streven is van het IMG. Het IMG gaat hard aan de slag om deze doorlooptijd de komende periode weer omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 830, het aantal adviesrapporten bedroeg 772.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 129 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 505 (73 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 76.590 besluiten genomen over 85.731 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.416 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 21 aanvragen afgewezen, 3,4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 95.142 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 81.913 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 89.246 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.421 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 22.602 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit ook een 7,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,1.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 30 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is licht gestegen naar 4,4 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 21 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.