Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

18 mei 2021

713 keer fysieke schade, 223 keer waardedaling

265.jpg

Afgelopen week kwamen er 713 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 813 zijn er afgehandeld. Er kwamen 223 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 787 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

988 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 988 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 10,7 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 605 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 383 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 175 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 696, het aantal adviesrapporten bedroeg 748.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 195 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 45 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 317 (gelijk aan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 72.646 besluiten genomen over 81.480 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.128 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 26 aanvragen afgewezen, 3,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 93.670 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 80.775 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 86.069 aanvragen afgehandeld, waarbij 21.875 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 21.813 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,8. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 6,6.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 30 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven met 4,4 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 52 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.