Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

25 mei 2021

Tot nu toe 1 miljard euro schadevergoeding toegekend

54.jpg

Het IMG heeft in totaal nu 1 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 12,1 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 614 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 386 miljoen euro.

821 meldingen fysieke schade, 447 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 821 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 958 zijn er afgehandeld. Er kwamen 447 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 560 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Interesse vaste vergoeding

Afgelopen week werd door het IMG gecommuniceerd over de nieuwe vaste vergoeding van 5000 euro als snelle en simpele mogelijkheid voor eenvoudige en relatief kleine schades. Via de IMG-website is inmiddels door 2500 mensen gecheckt of ze hiervoor in aanmerking komen. 1300 mensen hebben deze eerste week hun interesse voor de vaste vergoeding geregistreerd.  

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 911, het aantal adviesrapporten bedroeg 802.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 183 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 49 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 340 (23 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 73.536 besluiten genomen over 82.438 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.296 besluiten betroffen een afwijzing (7,2 procent). Afgelopen week werden 168 aanvragen afgewezen, 18,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 94.117 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 81.143 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 86.629 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.032 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 22.016 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,3. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,0.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 47 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven met 4,4 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 88 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.

In gesprek met inwoners Appingedam over aanvragen waardedalingsregeling 

Sinds de start van de waardedalingsregeling in juli 2020 hebben inmiddels ruim 94.000. Groningers en Drenten een aanvraag gedaan. Tienduizenden Groningers en Drenten die ook in aanmerking komen, deden dat nog niet. Deze week gaan zaakbegeleiders van IMG in gesprek met woningeigenaren in Appingedam om te ontdekken waarom zij nog geen aanvraag deden. Om ze vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen om alsnog een aanvraag in te dienen en ze te geven waar ze recht op hebben.