Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

4 mei 2021

898 keer fysieke schade 400 aanvragen waardedaling

230.jpg

Afgelopen week kwamen er 898 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 878 zijn er afgehandeld. Er kwamen 400 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 789 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

967 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 967,3 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 11,5 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 590,3 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 377 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is op dit moment ongeveer 175 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 830, het aantal adviesrapporten bedroeg 659.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 50 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 180 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 315 (4 minder dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 71.251 besluiten genomen over 79.958 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.066 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 35 aanvragen afgewezen, 4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 92.908 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 80.210 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 84.468 aanvragen afgehandeld, waarbij 21.362 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 21.280 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 8,1. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,5.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 27 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is licht gedaald naar 4,3 procent (was 4,4). Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 96 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,8 procent.

Storing: Mogelijk niet alle schademeldingen meegeteld

Door een verstoring in een van onze systemen zijn deze week mogelijk niet alle schademeldingen die gemeld zijn tijdens het weekend meegeteld. Daardoor kan het werkelijk aantal schademeldingen voor afgelopen mogelijk iets hoger zijn dan hier gerapporteerd.