Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

11 mei 2021

1156 keer fysieke schade, 539 keer waardedaling

512.jpg

Afgelopen week kwamen er 1156 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 709 zijn er afgehandeld. Er kwamen 539 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 814 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

977 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 977,3 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 10 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 597,3 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 380 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 175 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 867, het aantal adviesrapporten bedroeg 647.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 50 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 180 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 317 (2 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 71.898 besluiten genomen over 80.667 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.102 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 36 aanvragen afgewezen, 4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 93.447 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 80.606 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 85.282 aanvragen afgehandeld, waarbij 21.632 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 21.574 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,1.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 43 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is licht gestegen naar 4,4 procent (was 4,3). Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 91 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.

Storing. Mogelijk niet alle schademeldingen meegeteld

Door een verstoring in een van onze systemen zijn deze week mogelijk niet alle schademeldingen die gemeld zijn op vrijdag 7 mei meegeteld. Daardoor kan het werkelijk aantal schademeldingen voor afgelopen week mogelijk iets hoger zijn dan hier gerapporteerd.