Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 april 2021

938 keer fysieke schade, 521 keer waardedaling

169.jpg

Afgelopen week kwamen er 938 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 784 zijn er afgehandeld. Er kwamen 521 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 868 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

955 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 955,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 10,3 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 581,8 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 374 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 161 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 930, het aantal adviesrapporten bedroeg 786. De verwachte doorlooptijd blijft ruim minder dan een half jaar.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 54 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 172 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 319 (6 minder dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 70.446 besluiten genomen over 79.080 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.031 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 31 aanvragen afgewezen, 4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 92.508 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 79.889 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 83.679 aanvragen afgehandeld, waarbij 21.185 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op ruim 20.971 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,7.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 48 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is licht gestegen naar 4,4 procent (was 4,3). Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 129 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,7 procent.