Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

13 april 2021

1.091 keer fysieke schade, 1.011 keer waardedaling

32.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.091 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 992 zijn er afgehandeld. Er kwamen 1.011 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 926 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

932 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 932,7 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 12,5 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 565,7 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 367 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. In verband met het missen van een werkdag (tweede Paasdag) zijn sommige aantallen lager dan normaal. Het aantal schade-opnames  bedroeg 656, het aantal adviesrapporten bedroeg 602. De verwachte doorlooptijd blijft ruim minder dan een half jaar.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 56 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 166 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 331 (gelijk aan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 68.825 besluiten genomen over 77.294 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 4.960 besluiten betroffen een afwijzing (7,2 procent). Afgelopen week werden 38 aanvragen afgewezen, 4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 91.281 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 78.965 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 81.855 aanvragen afgehandeld, waarbij 20.605 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op ruim 20.300 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,5. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,9.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 28 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 143 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,5 procent.