Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

16 maart 2021

2020 in vogelvlucht: meer schade-vergoeding, minder uitvoerings-kosten

228.jpg

Afgelopen jaar is het gelukt om meer schadevergoeding toe te kennen en tegelijk gemiddeld minder kosten te maken voor de afhandeling van een schademelding. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 dat het IMG vandaag heeft gepubliceerd. Er werd in 2020 voor ruim € 497 miljoen aan schadevergoeding toegekend en €184,5 miljoen aan uitvoeringskosten gemaakt.

Per euro en per regeling

Anders gezegd, voor elke euro aan vergoeding van fysieke schade (zoals scheuren in muren) was € 0,56 aan uitvoeringskosten nodig. In 2019 was dat nog € 0,78. Voor de Waardedalingsregeling ligt de verhouding nog beter: op € 1 schadevergoeding werd er € 0,03 aan kosten gemaakt. Voor immateriële schade is er nog geen schadevergoeding toegekend. De voorbereiding van de regeling kostte tot op heden € 0,69 miljoen.

Kosten blijven onderwerp

“Het is een blijvend punt van aandacht om de kosten voor de schadeafhandeling beperkt te houden. De uitdaging is daarbij niet aan zorgvuldigheid in te boeten en voldoende aandacht te hebben voor de menselijke maat. We vinden dat we op de goede weg zijn, maar er is meer verbetering mogelijk”, zegt Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het IMG.

Elke regeling anders

De directe uitvoeringskosten van alle regelingen samen bedroegen in 2020 in totaal € 113,5 miljoen. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten voor inzet van externe, onafhankelijke deskundigen voor schade-opname en advisering over fysieke schade.

De Waardedalingsregeling is in hoofdzaak een geautomatiseerd proces voor tachtig procent van de aanvragen. De aanschaf en ontwikkeling van de IT-systemen vergden een investering, maar daarna kon er relatief snel grote bedragen worden toegekend en afgehandeld voor een fractie van het bedrag aan schadevergoeding.

Verklaring daling uitvoeringskosten

Het IMG heeft steeds meer ervaring met de afhandeling van fysieke schade, wat de efficiëntie ten goede komt. Bovendien is de schade-opname, wat een arbeidsintensief onderdeel van de procedure is, beter georganiseerd. Het percentage zienswijzen (negatieve reacties) op adviesrapporten, die tijd vergen van externe deskundigen, is ondanks een sterke toename van de schadeafhandeling, relatief laag gebleven.

Organisatie IMG

De kosten voor het personeel van het IMG (en voorheen de TCMG) bedroegen in 2020 in totaal € 69 miljoen. Denk daarbij aan de inzet van zaakbegeleiders, die aanvragers persoonlijk begeleiden, de planning van schade-opnames en het Serviceloket. De uitvoeringskosten van de uitvoerende organisatie worden in een heffing door de minister van Economische Zaken en Klimaat ten laste gelegd aan de NAM.